የአስተራረስ ሁኔታ


የአየር ሁኔታ

– ለማደግ ምቹ የአየር ጠባይ:- በምሽት ክፍለጊዜ (15°ሴ ) ~ በቀኑ ክፍለጊዜ (30°ሴ)

–  ለዕድገት መዛባት የአየር ጠባይ:- ዕድገት ዝግምተኛ ይሆናል፣ ወጣ ያለ የፍሬ አቀማመጥ ይኖራል

አፈር

-አፈር:-  ጥሩ ውሃ ማስረግና በተፈጥሮአዊ ንጥረነገር የበለጸገ

-የአፈር አሲዳማነት:- pH 6.0 ~ 6.5 በጥቂቱ አሲዳማ

ብርሃን መላመድ

-ብርሃን የመምጠጥ ነጥብ :-  በግምት 30,000 lux.

-ብርሃን ማመጣጠን ነጥብ :- 2~3,000 lux.

ማዳበሪያ

– ማዳበሪያ አሰጣጥ:- በምናርስበት ወቅት ማዳበሪያ መደረግ አለበት፡፡ ነገር ግን አብዛኛዎቹ ማዳበሪያዎች በአንድ  ጊዜ አፈሩን ሊያራቁቱት ይችላሉ፡፡