የብርዕና አገዳ ሰብሎች

ስንዴ

ስንዴ በኢትየጵያ በወይና ደጋና ደጋ አካባቢዎች በስፊት ይመረታል፡፡ ስንዴ በስፊት የሚመረትባቸው አካባቢዎች በደቡብ ምስራቅ አርሲና ባላ፡፡

የመስኖ ስንዴ

የመስኖ ስንዴ ሰብል ቴክኖሎጂዎችን በማካተት በየደረጃው ላሉ የመስኖ ልማት ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ሊያግዝ የሚችል ፓኬጅ

ማሽላ

ማሽላ [ማሽላ ሁለት ቀለም (L.) Moench; 2n=20]

ጤፍ

ጤፍ በጣም የተለመደው የእህል ሰብል ነው ለእንገረራ ምርት። ጤፍ ደቃቃ::

በቆሎ

በቆሎ በአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ክልሎች እንደ አማራ፣ ኦሮሚያ እና ደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ብሄራዊ ክልሎች የግብርና ምርት ነው።